Herken de stem van je hart

Hoe herken je de stem van je hart?

Als je voor een grote verandering staat is het lastig om te herkennen of je de juiste beslissing neemt. Dit komt omdat de stem van je intuïtie vaak wordt overschreeuwd door de stem van angst. Hoe herken je of je de juiste keuze maakt? Hoe weet je dat je op koers ligt?

Laat ik beginnen met te zeggen dat je na het maken van de juiste keuze vaak nog overvallen wordt door angst en/of (zelf)verwijt. Twijfel lijkt er nu eenmaal bij te horen, hoe goed je ook geleerd hebt om je innerlijke kompas te volgen.

In dit artikel ga ik in op het herkennen van de stem van je intuïtie. Vooraf is het van belang dat je om leiding vraagt. Hiervoor gebruik ik vaak mijn ochtendmeditatie. Maar ook het ‘schietgebedje’ kan volstaan.

Als je een vraag stelt kun je een antwoord verwachten. Ik geef voorbeelden hoe dit bij mij werkt. Onderstaande lijst is verre van compleet. Wellicht dat je de lijst zelf kunt en wilt aanvullen

Inspiratie

Voor mij is dit een woordeloos gevoel van opwinding. Ik weet dan precies wat ik wil en welke koers ik wil varen. Toen ik de beslissing nam om mijn ontslag te nemen was ik zo opgewonden dat ik stond te dansen en te springen in de kamer. Ik had geen vastomlijnd plan, maar ik wist precies wat ik wilde.

Synchroniciteit

Soms vallen dingen op een vreemde manier samen. Ik maak mee, dat ik telkens teksten met dezelfde strekking lees. Citaten op facebook, een artikel, een boek… het komt mij voor alsof alle vingers dezelfde kant op wijzen. Een leuk voorbeeld was dat ik tijdens een gesprek een auto voorbij zag komen met het woord Doen! op de zijkant. Het gesprek ging erover of ik wel of geen cursussen wilde gaan ontwikkelen voor mijn bedrijf.

Het zeker weten

Dit is een heel rustig gevoel. Je wordt als het ware naar een bepaalde plek gestuurd of tot een specifieke actie geroepen.

Dromen

Soms kun je naar bed gaan met een specifieke vraag in je hoofd. Als je wakker wordt weet je het antwoord. In samenhang met het eerdere voorbeeld waarbij ik een auto voorbij zag komen met het woord Doen!, had ik een droom van Mister Do-it. Reken maar dat er actie van mij werd verwacht!

Anderen

Iemand anders kan opeens als boodschapper fungeren, zonder dat ze dit zelf beseffen. Het is alsof de ander een ondubbelzinnig antwoord geeft op jouw innerlijke vraag.

Tintelingen

Soms krijg ik een lichamelijke reactie in de vorm van een tinteling. Het lijkt dan alsof ik iemand zachtjes over mijn armen voel strelen. Bij mij gaat het gevoel van zeker weten vaak gepaard met een tinteling. Het is een gevoel van je geliefd voelen.

Combinatie van gevoelens

Bij hele sterke aanwijzingen is er een sprake van combinatie van gevoelens. In negatieve zin kan weerstand gepaard gaan met fysieke misselijkheid en een stem, die duidelijk ‘Nee’ zegt. In positieve zin kun je naar een afspraak toerijden, waarbij alle verkeerslichten onderweg op groen springen en op de radio een nummer wordt gedraaid, met een voor jou betekenisvolle tekst.